Srce Srce Srce

Zaštita privatnosti

Pravila zaštite osobnih podataka na web stranici https://zagrijanizajuhu.hr/

1. Opće informacije

Ova Pravila zaštite privatnosti (dalje: Pravila) opisuju koje vaše osobne podatke prikupljamo, na koji
način obrađujemo te u koje svrhe ih upotrebljavamo, kao i vaša prava povezana s vašim podacima.
Podravka d.d., Koprivnica, Ante Starčevića 32, OIB 18928523252 (dalje: “Podravka“ ili “mi“)
obrađuje osobne podatke korisnika svojih usluga i posjetitelja stranice https://zagrijanizajuhu.hr/ u skladu s
važećim propisima kojima je regulirana zaštita osobnih podataka (Opća uredba o zaštiti podataka
2016/679).
Poštujemo vašu privatnost i obrađujemo osobne podatke pošteno i zakonito, isključivo na temelju
valjanih pravnih osnova, odnosno sukladno vašim suglasnostima za obradu.

2. Način i svrhe obrade osobnih podataka

Promidžbene nagradne igre i nagradni natječaji
Povremeno organiziramo nagradne igre i druga natjecanja. Osobne podatke koje prikupljamo na
ovaj način obrađujemo isključivo u svrhu realizacije nagradne igre, odnosno natjecanja (npr. objava
imena dobitnika, za kontaktiranje dobitnika, dostave nagrade i sl.). Za sudjelovanje u nagradnoj igri
ili natječaju potrebni su nam vaše ime, prezime, e mail, kontakt telefon i adresa za dostavu nagrade.
Po potrebi možemo tražiti dodatne informacije koje de biti definirane pravilima nagradne
igre/natječaja.
Prikupljene podatke brisati demo nakon isteka 12 mjeseci od objave dobitnika.
Ukoliko ste na prijavnom obrascu za nagradnu igru pristali primati promotivne poruke, u svakom
trenutku možete odustati od primanja promotivnih poruka na način da odaberete ponuđenu opciju
povlačenja suglasnosti u primljenoj promotivnoj poruci.
Kontaktiranje
Ukoliko nam se obratite s vašim upitima, podatke koje nam pri tome dostavite obrađujemo
isključivo za pružanje traženih informacija.
Osobni podaci koju su nužni za rješavanje reklamacije na proizvod čuvaju se 24 mjeseca od dana
zaprimanja sukladno propisima kojima se uređuju prava potrošača.

3. Primatelji osobnih podataka

Podravka de vaše osobne podatke prosljeđivati drugim primateljima isključivo na temelju zakonske
obveze, odnosno opravdanog zahtjeva ovlaštenog javnog tijela (npr. sudova).
Po potrebi osobni podatci de se prosljeđivati i pouzdanim partnerima (izvršiteljima obrade) u svrhe
omogućavanja korisničke potpore, održavanja informacijskog sustava, istraživanja tržišta ili sličnih
potreba uz obvezne mjere povjerljivosti i zaštite podataka.

4. Zaštita osobnih podataka

Prikupljene osobne podatke obrađujemo uz obaveznu primjenu odgovarajućih pravnih, tehničkih iorganizacijskih mjera sigurnosti kako bismo spriječili svaku neovlaštenu obradu podataka. Pristup
vašim osobnim podacima ograničen je samo na one zaposlenike kojima su te informacije nužne u
pružanju naših usluga.
Kontinuirano educiramo naše zaposlenike o važnosti povjerljivosti podataka te čuvanju privatnosti i
zaštiti Vaših podataka. Prikupljamo samo one podatke koji su nužni za predmetnu obradu i ne
čuvamo ih dulje nego li je to potrebno, odnosno određeno zakonskim propisima.

5. Vaša prava

U svakom trenutku od nas možete zatražiti informaciju o obradi vaših osobnih podataka i zatražiti
ostvarivanje sljedećih prava:
• pristup podatcima koji se odnose na vas
• ispravak ili dopunu vaših osobnih podataka kako bi uvijek bili točni
• brisanje osobnih podataka (ukoliko ne postoje opravdani razlozi za čuvanje podataka)
• ograničenje obrade osobnih podataka, npr. kada prigovarate točnosti osobnih podataka, a za
vrijeme dok ne provjerimo njihovu točnost.
• povlačenje suglasnosti za obradu podataka (npr. za primanje promotivnih poruka)
Ukoliko smatrate da je neko od vaših prava povrijeđeno možete podnijeti prigovor Agenciji zaštitu
osobnih podataka na kontakt:
Martićeva ulica 14, HR – 10 000 Zagreb, email: azop@azop.hr

6. Kontakt za zaštitu osobnih podataka

Zahtjevi, pritužbe ili upiti koji se odnose na obradu i zaštitu osobnih podatka možete uputiti na
adresu elektroničke pošte dpo@podravka.hr
Sukladno važećim zakonskim propisima kojima je regulirana zaštita osobnih podataka svaki
zahtjev/upit bit de riješen što je prije moguće, a najkasnije u roku od 30 dana od zaprimanja.
Prilikom kontakta i postavljanja navedenih zahtjeva uložit ćemo razumne napore da potvrdimo vaš
identitet i spriječimo neautoriziranu obradu osobnih podataka.

Službenik za zaštitu podataka
Podravka d.d.
Ante Starčevića 32.
HR – 48000 Koprivnica
tel. 048/653-077 fax.
048/653-088 mob.
099/6651-783
dpo@podravka.hr
U slučaju promjena ovih Pravila obavijestit demo Vas o tome na ovoj stranici i ažurirati datum izmjene.
Ova Pravila su zadnji put izmijenjena 03.02.2023 godine.